Toimitusehdot

1. Soveltamisala
Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Lemmikkiservice JR Tmi:n ja niiden henkilöasiakkaiden (kuluttajien) välillä internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa.

2. Käyttöoikeus
Lemmikkiservicen www-kauppa on tarkoitettu sekä yksityisille kuluttajille että yrityksille ja organisaatioille, jotka ostavat tuotteita yrityksensä käyttöön. Yksityisen asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen. Yritysten ja organisaatioiden ja Lemmikkiservicen välisessä kaupassa sovelletaan sopimusehtoja yritysten välisessä kaupassa. Asiakkaan on tilatessaan tuotteita ilmoitettava nimensä, ikänsä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa sekä tuotteiden toimitusosoite.

3. Asiakasrekisteröinti
Voidakseen tilata tuotteita www.lemmikkiexpress.fi-kaupan välityksellä asiakkaan ei tarvitse rekisteröityä kaupan käyttäjäksi.

4. Tuotteen tilaaminen
Tuotteet tilataan internetin välityksellä osoitteesta www.lemmikkiexpress.fi. Internetin välityksellä tapahtuvan tilauksen yhteydessä sitova kauppasopimus syntyy vasta, kun Lemmikkiservicen on vahvistanut tilauksen. Yhteydenpito osapuolten välillä tapahtuu sähköpostitse tai puhelimella. Asiakas sitoutuu näin ollen tilauksensa tekemisen jälkeen tarkkailemaan sähköpostiaan. Mikäli asiakas ei ole saanut tilausvahvistustaan 1-2 arkipäivän kuluessa tilauksen tekemisestä, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Lemmikkiserviceen.

5. Tuotteiden hinnat
Tilatun tuotteen hinta on palvelun sivulla tilaushetkellä näkyvä hinta. Hinta on esitetty Euroissa (EUR). Tuotteen hinnan ohella asiakkaan tulee maksaa tuotteen toimituskulut. (ks. kohta 8: toimitus).

6. Maksuehdot ja -tavat
Postitse tilattaessa tuotteet ja toimituskulut maksetaan tilauksen teon yhteydessä verkkomaksulla, tuotteet toimitetaan kun maksu näkyy tilillämme. Mikäli kyseessä on nouto tai kotiinkuljetus, tuotteet ja mahdolliset toimituskulut maksetaan joko tilauksen teon yhteydessä verkkomaksulla tai toimituksen yhteydessä käteisellä.

7. Tilausvahvistus
Osapuolten välille syntyy sitova sopimus vasta, kun Lemmikkiservice on vahvistanut tilauksen. Vahvistus tapahtuu tilauksen jälkeen asiakkaalle lähetettävän sähköpostin tai puhelinkeskustelun kautta.

8. Toimitus
Ohjeellinen toimitusaika tuotteille on 1-3 viikkoa tilauksesta, ilmoitamme ensitilassa toimitusten viivästymisistä. Mittatilaustuotteiden toimitusaika sovitaan erikseen, toimitusaika riippuu työtilanteesta. Tuotteen toimituskulut määräytyvät postituskulujen mukaan. Postituskulut ovat Suomen Postin www-sivuilla. Mikäli tuotteen toimitusaika tulee jostain syystä olemaan olennaisesti yllä mainittua pitempi, Lemmikkiservice ilmoittaa tästä välittömästi asiakkaalleen sähköpostitse tai puhelimitse. Asiakkaalla on tällöin oikeus perua viivästyvää tuotetta koskeva tilaus sopimusehtojen kohdan 9 mukaisella tavalla. Mikäli asiakas on tällöin jo maksanut viivästyvän tuotteen, sitoutuu Lemmikkiservice viivytyksettä palauttamaan maksetun kauppahinnan.

9. Tilauksen peruuttaminen ja palautukset
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauksensa kuluttajansuojalain 6 luvun 6 §:n mukaisesti seitsemän (7) päivän kuluessa tuotteen tai ensimmäisen tuote-erän vastaanottamisesta. Jos asiakas on jo vastaanottanut tuotteen, tulee hänen halutessaan peruuttaa kaupan kohtuullisen ajtn kuluessa tuotteen vastaanottamisesta palauttaa vastaanotettu Tuote myyjälle. Tämän jälkeen myyjä palauttaa, mitä kauppahinnasta oli maksettu sekä korvaa asiakkaalle Tuotteiden palautuksesta aiheutuneet kustannukset. Peruutuksesta tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Peruutusilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot: a) tilausnumero ja tilauspvm. b) tilinumero, jonne maksu voidaan palauttaa sekä c) palautettavien tuotteiden nimikkeet. Lemmikkiservice toivoo, että peruutusilmoituksessaan asiakas ilmoittaa myös syyn kaupan peruuttamiselle. Velvollisuutta tähän hänellä ei kuitenkaan ole. Tilauksen peruuttaminen ja tuotteen palauttaminen edellyttää, että asiakas palauttaa tuotteen viipymättä olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä. Asiakkaalla ei ole peruuttamis- ja palautusoikeutta, mikäli tuote on asiakkaan tilauksen mukainen ja muutoinkin virheetön ja mikäli tuote on sellainen, että sitä ei voida lainkaan tai ilman huomattavaa tappiota myydä edelleen kolmannelle osapuolelle. Tämä sama koskee myös tuotteita, joita luonteensa vuoksi ei voida palauttaa edelleen myytäviksi taikka jotka voivat nopeasti pilaantua tai vanhentua.

10. Reklamaatiot
Kaikki toimituksiin liittyvät reklamaatiot tulee esittää neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Reklamaatio tulee tehdä joko sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai puhelimitse numeroon 0500-704859. Virheellinen toimitus palautetaan sopimusehtojen kohdan 9 mukaisesti. Jos tuotteessa on virhe, Lemmikkiservicellä on aina ensisijaisesti oikeus korvata virheellinen tuote vastaavalla virheettömällä tuotteella. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus kieltäytyä virheen oikaisusta kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n perusteella, mikäli asiakkaalle aiheutuisi virheen oikaisusta olennaista haittaa, tavaran arvon vähenemistä tai vaaraa siitä, että asiakkaalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta, taikka jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy. Asiakkaalla ei ole reklamaatio-oikeutta sellaisen Tuotevirheen osalta, joka on johtunut siitä, että Lemmikkiservice on toimittanut tuotteen asiakkaan ohjeiden mukaisesti toimitusosoitteeseen, jonka olosuhteet eivät täytä Tuotteen säilyvyydelle asetettuja suosituksia (esim. Tuotteen toimitus postilaatikkoon kesällä). Asiakkaan vastuulla on siten siirtää Tuote pikimmiten toimituksen jälkeen asianmukaisiin säilytystiloihin.

11. Lemmikkiservicen vastuu
Lemmikkiservice ei vastaa välillisistä vahingoista, jotka Asiakkaalle on mahdollisesti aiheutunut myydystä tuotteesta tai sen johdosta, että tilausta ei ole otettu vastaan tai että tuotetta ei ole toimitettu sopimusehtojen mukaisesti. Mikäli tuotteessa on ollut virhe, vastaa Lemmikkiservice kuitenkin välillisistä vahingoista kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaisissa tapauksissa. Lemmikkiservice ei myöskään vastaa vahingoista, joiden syynä on yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta johtuva syy, kuten vienti- tai tuontikielto, viranomaisten päätös, yleisen liikenteen tai energiajakelun häiriintyminen, työselkkaus tai muu vastaava ylivoimainen este (force majeure).

12. Sopimusehtojen muuttaminen
Lemmikkiservice pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja ilmoituksetta. Asiakkaan on siten ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassaoleviin sopimusehtoihin. Muutettuja sopimusehtoja sovelletaan vain muutosten tekemisen jälkeen tehtyihin tilauksiin.

13. Riitaisuudet ja sovellettava laki
Osapuolten välillä mahdollisesti syntyvät erimielisyydet pyritään ensi sijassa ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, ratkaisee riita-asian Helsingin käräjäoikeus. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne myös asuinpaikkakuntansa yleisessä alioikeudessa, mikäli asianomaisen maan pakottavat kansalliset säännökset näin määräävät. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.